Razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom

Korisnik projekta: VISOKA RAZINA d.o.o.

Institucija koja podupire projekt: „Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom“

Opis projekta: Nabava nove tehnologije i opreme, kao i ulaganje u znanje u svrhu zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom.

Projektom se žele poboljšati uvjeti rada za sve zaposlenika poduzeća pa tako i za osobe s invaliditetom. Ulaže se u software, hardware i edukaciju zaposlenih. Navedenim ulaganjem unaprijediti će se poslovanje, poboljšat će se uvjeti rada te će shodno tome poduzeće moći kvalitetno i održivo razvijati svoje poslovanje.

 • Građevinska adaptacija poslovnog prostora, završni radovi u prostoru.
 • Proširenje informatičkih usluga – uspostavljanje Wi-Fi laboratorija (opremanje laboratorija, puštanje u pogon, edukacija)
 • Opremanje radnih mjesta novozaposlenih osoba s invaliditetom i jedne već zaposlene osobe s invaliditetom.
 • Nabava alata potrebnog za rad u laboratoriju i na terenu.
 • Ulaganje u nove tehnologije tj. razvoj aplikacije za organizaciju i izvještavanje novozaposlenih osoba u području proširenja djelatnosti i uvođenju nove djelatnosti.
 • Prilagodba vozila za terenski rad djelatnika koji će testirati, implementirati Wi-Fi rješenja kod korisnika.
 • Uvođenje redundatnog pristupa internetu.
 • Izrada novih web stranica tvrtke www.visokarazina.hr
 • Edukacija djelatnika u specijaliziranim računalnim programima koji omogućuju praktičan rad i edukaciju na udaljenim računalima.

Cilj projekta:

 • širenje poslovanja
 • zadržavanje postojećih kupaca
 • unaprjeđenje poslovanja

Očekivani rezultati projekta:

 • unaprijeđena konkurentnost tvrtke
 • zadržani postojeći kupci
 • stečeni novi kupci
 • prošireno poslovanje
 • zapošljavanja osobe s invaliditetom, kao i sa ciljem održavanja razine postojeće zaposlenosti već zaposlenih osoba s invaliditetom

„Projekt je sufinanciran iz sredstava Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom“

Ukupna vrijednost projekta: 1.000.000,00 kn

Iznos koji sufinancira Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom : 400.000,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 29. listopad 2020. – 30. listopad 2023.

Kontakt osoba za više informacija o projektu: Lovro Petrač, lovro@visokarazina.hr

Poveznica na internetsku stranicu Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom je: www.zosi.hr